Mediation Achterhoek
als je verder wilt!

Familiemediation

familiemediation

Hoe belangrijk praten is? Heel belangrijk, maar soms zo moeilijk.
Ruzie met je partner of je familie heeft veel impact. Je kunt er niet aan ontsnappen. Je blijft door de familieband met elkaar verbonden.

Conflicten

Familiemediation richt zich specifiek op conflicten die plaatsvinden in een gezins- of familiesituatie. Ruzie tussen broers en zussen, of tussen ouders en kinderen komen bijvoorbeeld in aanmerking voor familiemediation.

Vaak is er veel tijd verstreken en zie je zelf geen oplossingen meer. Het is moeilijk om een eerste stap te zetten. Je weet niet hoe de ander zal reageren en je wilt anderen er niet mee belasten. Zeker als er kinderen zijn. Zet daarom zelf de eerste stap en neem contact met mij op.

Mediation Achterhoek biedt:

  • Bespreken oude pijn
  • Bespreken verdeling van zorg
  • Verdeling van geld en nalatenschappen
  • Vertrouwelijke gesprekken over conflicten binnen het familiebedrijf
  • Vertrouwelijke gesprekken over langslepende familieruzies
  • De ruimte om je verhaal te vertellen

 Wil je weten meer weten over familiemediation

Bel gerust voor meer informatie!

Contact