Mediation Achterhoek
als je verder wilt!

Echtscheidingsmediation

Scheiden is in veel situaties een moeilijk proces. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Naast financiële en juridische zaken spelen vooral emotionele factoren de hoofdrol. De onderlinge communicatie wordt vaak ernstig belemmerd.
Scheidingsmediation is een manier van scheiden, waarbij je, onder begeleiding van een mediator, samen afspraken maakt over alle zaken die met de scheiding te maken hebben.

Maatwerk

Scheiden met Mediation Achterhoek is een echt maatwerktraject, waarbij de belangen van alle betrokkenen een even grote rol spelen. Wie de (echt)scheiding ‘wint’ is niet belangrijk. Het gaat om een duurzame en praktische oplossing voor eventuele conflicten, waar alle partijen mee kunnen leven.

Doel

Het doel is om te voorkomen dat relaties onnodig beschadigen. Zeker de relatie van ouder tot kind. Je gaat als partners uit elkaar, maar wel samen als ouders verder. Met Mediation Achterhoek neem je stappen om het gezamenlijke leven af te ronden en heldere afspraken te maken voor de toekomst.

Mediation Achterhoek biedt:

 • Gratis gezamenlijke kennismaking van maximaal 30 minuten
 • Inventarisatie van de volledige (financiële) situatie
 • Het aanvragen van een eventuele toevoeging (= gesubsidieerde mediation) bij de Raad voor Rechtsbijstand
 • De gewenste omgangsregeling tussen kinderen, vader en moeder
 • Het berekenen van kinder- en/of partneralimentatie
 • Het opstellen van een ouderschapsplan
 • Woonsituatie: wie blijft in de woning / moet de koopwoning verkocht worden?
 • Boedelverdeling
 • Verdeling opgebouwd (nabestaanden)pensioen
 • Gemaakte afspraken vastleggen in een scheidingsconvenant
 • Het convenant en het ouderschapsplan laten bekrachtigen door de rechter

 Wil je weten meer weten over scheidingsmediation

Bel gerust voor meer informatie!

Contact